Priopćenje GO HDZ-a grada Novalje na objavu gradonačelnika na Facebook stranici Grada Novalje dana 12. veljače 2021. godine.