2021 – prva konstituirajuća sjednica Gradskog odbora HDZ-a Grada Novalje